Website van Freek Katteler
Jenneke ten Have
in
Kwartierstaat van Freek Anton Jacob Katteler

Jenneke ten Have.

relatie
met

Gijsbert van Mulickom, zn. van Henrick van Mulickom en Nael Meisters, ovl. in 1612,
, hij tekent als deurwaarder op 30-7-1581 een stuk met zijn wapen dat gelijk is aan dat van zijn vader: RAA familie-archief Brantsen charter nr 726.
Op 30 augustus en 10 september 1622 maakt Jenneke ten Haeve, weduwe van Gijsbert van Mulickom, haar testament met aanvulling. Zij legateert aan de Broederschap van de Heilige Geest 50 gulden, aan haar zoons Jan en Gerard ieder 150 gulden en iede r een zilveren beker met zijn naam erop, aan Gertruut de vrouw van haar zoon Jan een gouden ring, een satijnen jas en een fluwelen mof, aan haar zoon Gijsbert haar huis in de Burchstraat, aan haar zoon Jan een huis in de Grotestraat. Zoon Rober t wordt hier niet genoemd; mogelijk is hij reeds overleden. Deze uiterste wilsbeschikkingen doet zij weer teniet bij een testament uit 1626; alleen het legaat aan de Broederschap blijft intact. In 1625 hebben haar zoons Gerard en Johan, raadsvrien den, en haar uitlandige zoon Hendrick voor haar een huis in de Grotestraat verkocht, onder beding dat de weduwe daar tot haar dood toe mag blijven wonen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Henrick van Mulickom
in
Kwartierstaat van Freek Anton Jacob Katteler

Henrick van Mulickom, Gerechtschrijver, ovl. in 1574,
, In 1514 is Henricus Mullicom de Noviomago te Keulen als student ingeschreven.
In 1559 wordt hij gerichtsschrijver in plaats van Arnold die Haen.
Het volgende jaar wordt hij vermeld als erfgenaam van Johan Meisters te Nijmegen, misschien zijn schoonvader of zwager.
In 1561 draagt Lambertgen Nijeburger onder bepaalde voorwaarden al haar goederen gelegen in de maalschap van Reet in het kerspel Elst over aan Henrick van Mulicum en zijn zuster Geertruijt met haar kinderen bij wijlen haar eerste man Goessen di e Beijer: Oud Archief Nijmegen regest 712, charter 312, nr 4165.
Henrick verhuurt in 1570 een stuk land in de Ooij aan Henrick van Bonenborg, burggraaf en rechter.
Op 20 april 1574 bevestigen Nael, weduwe van Henrick, en Giesbert, Gerijt, Geesken, Hilleken en Catharine, haar kinderen, de verkoop van een jaarrente van 9 Carolus-guldens door Lambert Nijborger aan Wolter van Groitfelt.
Op 6 september 1583 verkopen Nael Meijsters, weduwe van Henrick, Gisbert van Mulickum en zijn vrouw Jenneken ten Haeve, Willem, Hilleken, Katharina, Grietgen, Aelgen, Utgen van Mulickum, Nael Meijsters kinderen, mede voor haar zoon Lambert van Mul ickum, Giertruidt van Mulickum weduwe van Johan van Have en Gisbert van Mulickum als gemachtigde van Gissbert die Beijer, Derick Moindt en Hilleken die Beijer mede in naam van Ulandt die Beijer, een stuk land in de Oeijen naast het 'Munnicken-land t' aan de provisoren van het Heilige Geesthuis.
Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse Broederschappen zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven van een lelie: inv. nr 1130.

tr. in 1534
met

Nael Meisters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  1612   


Nael Meisters
in
Kwartierstaat van Freek Anton Jacob Katteler

Nael Meisters.

tr. in 1534
met

Henrick van Mulickom, zn. van Willem Jansz van Muylickom en Liesbeth Nijberger, Gerechtschrijver, ovl. in 1574,
, In 1514 is Henricus Mullicom de Noviomago te Keulen als student ingeschreven.
In 1559 wordt hij gerichtsschrijver in plaats van Arnold die Haen.
Het volgende jaar wordt hij vermeld als erfgenaam van Johan Meisters te Nijmegen, misschien zijn schoonvader of zwager.
In 1561 draagt Lambertgen Nijeburger onder bepaalde voorwaarden al haar goederen gelegen in de maalschap van Reet in het kerspel Elst over aan Henrick van Mulicum en zijn zuster Geertruijt met haar kinderen bij wijlen haar eerste man Goessen di e Beijer: Oud Archief Nijmegen regest 712, charter 312, nr 4165.
Henrick verhuurt in 1570 een stuk land in de Ooij aan Henrick van Bonenborg, burggraaf en rechter.
Op 20 april 1574 bevestigen Nael, weduwe van Henrick, en Giesbert, Gerijt, Geesken, Hilleken en Catharine, haar kinderen, de verkoop van een jaarrente van 9 Carolus-guldens door Lambert Nijborger aan Wolter van Groitfelt.
Op 6 september 1583 verkopen Nael Meijsters, weduwe van Henrick, Gisbert van Mulickum en zijn vrouw Jenneken ten Haeve, Willem, Hilleken, Katharina, Grietgen, Aelgen, Utgen van Mulickum, Nael Meijsters kinderen, mede voor haar zoon Lambert van Mul ickum, Giertruidt van Mulickum weduwe van Johan van Have en Gisbert van Mulickum als gemachtigde van Gissbert die Beijer, Derick Moindt en Hilleken die Beijer mede in naam van Ulandt die Beijer, een stuk land in de Oeijen naast het 'Munnicken-land t' aan de provisoren van het Heilige Geesthuis.
Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse Broederschappen zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven van een lelie: inv. nr 1130.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  1612   


Willem Jansz van Muylickom
in
Kwartierstaat van Freek Anton Jacob Katteler

Willem Jansz van Muylickom,
, op 3 maart 1506 zegelt Willem met zijn zwager Willem van Kessell een oorkonde inzake aflossing van een rente, waarin wordt vermeld dat hun vader resp. schoonvader Johan van Mulinchom is overleden: RAA archief Staten van Gelre, kwartier Veluwe, gee stelijke goederen, diversen nr 18.
Als secretaris van de hertog stuurt deze hem in 1518 naar Antwerpen om rood en zwart fluweel en damast en karmozijn-, goud-, en zilverbrokaat en andere fijne stoffen te kopen: Geschiedenis van Gelderland deel 6, 1875, pag. 1047.
In 1520 erkent Willem bij huwelijksvoorwaarden ontvangen te hebben een hofstat met lant tot Ewijk en den Rijk gelegen: ORA Nijmegen nr 1843.

tr. in 1492
met

Liesbeth Nijberger.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick  1574   


Liesbeth Nijberger
in
Kwartierstaat van Freek Anton Jacob Katteler

Liesbeth Nijberger.

tr. in 1492
met

Willem Jansz van Muylickom, zn. van Johan van Mulinckom,
, op 3 maart 1506 zegelt Willem met zijn zwager Willem van Kessell een oorkonde inzake aflossing van een rente, waarin wordt vermeld dat hun vader resp. schoonvader Johan van Mulinchom is overleden: RAA archief Staten van Gelre, kwartier Veluwe, gee stelijke goederen, diversen nr 18.
Als secretaris van de hertog stuurt deze hem in 1518 naar Antwerpen om rood en zwart fluweel en damast en karmozijn-, goud-, en zilverbrokaat en andere fijne stoffen te kopen: Geschiedenis van Gelderland deel 6, 1875, pag. 1047.
In 1520 erkent Willem bij huwelijksvoorwaarden ontvangen te hebben een hofstat met lant tot Ewijk en den Rijk gelegen: ORA Nijmegen nr 1843.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick  1574