Website van Freek Katteler
Henrick van Mulickom
Henrick van Mulickom,
Gerechtschrijver,
ovl. in 1574,
, In 1514 is Henricus Mullicom de Noviomago te Keulen als student ingeschreven.
In 1559 wordt hij gerichtsschrijver in plaats van Arnold die Haen.
Het volgende jaar wordt hij vermeld als erfgenaam van Johan Meisters te Nijmegen, misschien zijn schoonvader of zwager.
In 1561 draagt Lambertgen Nijeburger onder bepaalde voorwaarden al haar goederen gelegen in de maalschap van Reet in het kerspel Elst over aan Henrick van Mulicum en zijn zuster Geertruijt met haar kinderen bij wijlen haar eerste man Goessen di e Beijer: Oud Archief Nijmegen regest 712, charter 312, nr 4165.
Henrick verhuurt in 1570 een stuk land in de Ooij aan Henrick van Bonenborg, burggraaf en rechter.
Op 20 april 1574 bevestigen Nael, weduwe van Henrick, en Giesbert, Gerijt, Geesken, Hilleken en Catharine, haar kinderen, de verkoop van een jaarrente van 9 Carolus-guldens door Lambert Nijborger aan Wolter van Groitfelt.
Op 6 september 1583 verkopen Nael Meijsters, weduwe van Henrick, Gisbert van Mulickum en zijn vrouw Jenneken ten Haeve, Willem, Hilleken, Katharina, Grietgen, Aelgen, Utgen van Mulickum, Nael Meijsters kinderen, mede voor haar zoon Lambert van Mul ickum, Giertruidt van Mulickum weduwe van Johan van Have en Gisbert van Mulickum als gemachtigde van Gissbert die Beijer, Derick Moindt en Hilleken die Beijer mede in naam van Ulandt die Beijer, een stuk land in de Oeijen naast het 'Munnicken-land t' aan de provisoren van het Heilige Geesthuis.
Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse Broederschappen zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven van een lelie: inv. nr 1130.

tr. in 1534
met

Nael Meisters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  1612   


Nael Meisters
Nael Meisters.

tr. in 1534
met

Henrick van Mulickom, zn. van Willem Jansz van Muylickom en Liesbeth Nijberger,
Gerechtschrijver,
ovl. in 1574,
, In 1514 is Henricus Mullicom de Noviomago te Keulen als student ingeschreven.
In 1559 wordt hij gerichtsschrijver in plaats van Arnold die Haen.
Het volgende jaar wordt hij vermeld als erfgenaam van Johan Meisters te Nijmegen, misschien zijn schoonvader of zwager.
In 1561 draagt Lambertgen Nijeburger onder bepaalde voorwaarden al haar goederen gelegen in de maalschap van Reet in het kerspel Elst over aan Henrick van Mulicum en zijn zuster Geertruijt met haar kinderen bij wijlen haar eerste man Goessen di e Beijer: Oud Archief Nijmegen regest 712, charter 312, nr 4165.
Henrick verhuurt in 1570 een stuk land in de Ooij aan Henrick van Bonenborg, burggraaf en rechter.
Op 20 april 1574 bevestigen Nael, weduwe van Henrick, en Giesbert, Gerijt, Geesken, Hilleken en Catharine, haar kinderen, de verkoop van een jaarrente van 9 Carolus-guldens door Lambert Nijborger aan Wolter van Groitfelt.
Op 6 september 1583 verkopen Nael Meijsters, weduwe van Henrick, Gisbert van Mulickum en zijn vrouw Jenneken ten Haeve, Willem, Hilleken, Katharina, Grietgen, Aelgen, Utgen van Mulickum, Nael Meijsters kinderen, mede voor haar zoon Lambert van Mul ickum, Giertruidt van Mulickum weduwe van Johan van Have en Gisbert van Mulickum als gemachtigde van Gissbert die Beijer, Derick Moindt en Hilleken die Beijer mede in naam van Ulandt die Beijer, een stuk land in de Oeijen naast het 'Munnicken-land t' aan de provisoren van het Heilige Geesthuis.
Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse Broederschappen zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven van een lelie: inv. nr 1130.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  1612